Energiansäästöä sinun hyväksesi

Energia-avustus vuonna 2013

Vuoden 2013 valtion talousarviossa on energia-avustusten myöntämistä varten vahvistettu energia-avustuksiin 13 miljoonaa, josta pientalojen tarveharkintaisiin energia-avustuksiin 2 miljoonaa euroa.

Uusituvan energian käyttöönottoa ei vuonna 2013 avusteta.

energia-avustusohje