Lämmitysveden yleissuojaus

 

SORBOX® LÄMMITYSVEDEN YLEISSUOJAUSJÄRJESTELMÄ

Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät ovat erittäin kompakteja ja niiden hyötyaste on korkea. Ne reagoivat kuitenkin herkästi ruosteeseen, kalkkiin ja lietteeseen, mikä heikentää lämmitystehoa.

Täysin diffuusiotiivistä laitetta ei ole olemassa. Järjestelmään voi päästä ilmaa ruuviliitäntöjen, ilmanpoistimien ja myös kierrepintojen kautta. Alhaiset käyttölämpötilat etenkin lämpöpumpuissa ja suuret suolamäärät varaajissa asettavat lisäksi lämmitysvedelle korkeita vaatimuksia. Seurauksena voi olla toimintatehon heikkeneminen 10 – 20 % jo ensimmäisen vuoden aikana. Alla näet muutoksen levylämmönvaihtimen hyötysuhteessa joka on noin COP -0,5.

Tuoteuutuus SorbOx ® on syntynyt lämmitysjärjestelmien vesiteknisiin ratkaisuihin kohdistuneen 40 vuotta jatkuneen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Laitteessa yhdistyvät tärkeimmät tekniset sovellukset täydellisesti.

SorbOx ® parantaa nykyaikaisten energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien toimintaa ja pitää niiden käyttöarvon korkeana.

Käyttökohteet – Lämpöpumppujärjestelmät – Lämmön talteenotto – Aurinkoenergiatuetut lämmitysjärjestelmät – Kondenssikattilat – Lattia-, seinä- ja kattolämmitysjärjestelmät – Green Technology

Ruostevauriot ovat merkittävä ongelma lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. Ruostehiukkaset aiheuttavat saostumia, toimintahäiriöitä ja materiaalivaurioita. Syynä tähän on vesi , jonka laatu ei täytä teknisiä vaatimuksia. Täyttöveden ja vuotokohtien yhteisvaikutuksesta järjestelmään pääsee mineraaleja, suoloja ja aggressiivisia kaasuja. ELYSATOR® ratkaisee nämä ongelmat luotettavasti poistamalla aggressiiviset kaasut ja sitomalla happamat ainesosat erikoisseostettuun uhrianodiin. Järjestelmä, jonka toimintamuuttujat ovat mitattavissa, toimii luotettavasti ilman kemikaaleja tai ulkopuolista sähköliitäntää. Järjestelmää suosittelevat arvostetut erikoisalayhdistykset, tutkimuslaitokset ja valmistajat. Helppo sekä edullinen asennus ja ylläpito. Soveltuu kaikille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.

ELYSATOR® suojaa lämmitys- ja jäähdystysjärjestemien arvokkaita metallikomponentteja ruostumiselta ja saostumilta ja ehkäisee toimintahäiriöitä. Myös olemassa olevat järjestelmät voidaan näin suojata ongelmia vastaan.

http://xerchem.fi/

 

OTA YHTEYTTÄ

HANNU SILLANPÄÄ
044-3202765
PUTKILIIKE@GMAIL.COM